POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

1.     Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem Twoich danych osobowych jest OPTISOFA Kasprzak spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie (adres: Przemysłowa 62, 34-120 Andrychów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000943369, identyfikująca się numerami REGON: 070764770 oraz NIP: 5511688299.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem przez e-mail: sklep@optisofa.com lub telefonicznie pod numerem: +48 692 437 990.

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.     Jeśli jesteś klientem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz wynikających z przepisów konsumenckich.
 2.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

OSOBY ZAMAWIAJĄCE PRÓBKI TKANIN

 1.     Zapraszamy Cię do wypróbowania naszych tkanin. W serwisie znajdziesz specjalne formularze pozwalające na zamówienie próbek. Kontaktując się z nami w tym celu przekazujesz nam swoje dane osobowe potrzebne do dostarczenia Ci próbek tkanin. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymać próbki.
 2.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz zamawiając próbki tkanin jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć udostępnienia osobom zainteresowanym próbek tkanin przed dokonaniem zakupów naszych produktów w sklepie internetowym.

ODBIORCY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW I ZAMÓWIONYCH PRÓBEK TKANIN

 1.     Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca produktów zakupionych przez klientów naszego sklepu internetowego lub zamówionych próbek tkanin (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, etc. jako osobę, która odbierze zamówione przez niego produkty), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”).
 2.     Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionych produktów lub zamówionych próbek tkanin. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

KONTAKT

 1.     Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji lub udostępnione w trakcie rozmowy telefonicznej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.
 2.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z klientami naszego sklepu internetowego oraz chęć udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi produktami i zasadami działania naszego sklepu.

NEWSLETTER

 1.     Jeśli jesteś abonentem naszego newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci go, za Twoją zgodą. Newsletter może zawierać płatną promocję, oferty handlowe, informacje branżowe oraz reklamę.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).
 3. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) m.in. odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

UŻYTKOWNICY SERWISU (DANE EKSPLOATACYJNE)

 1. Przetwarzamy dane każdego użytkownika naszego serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce, z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.
 2. Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie i poprawa jego jakości.

MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA

 1. Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych, w tym do zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych, a także do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie w internetowych serwisach opinii.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) m.in. odznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” oraz motyw 47 RODO – „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”). Zgodnie z motywem 47 RODO taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem - na przykład, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. Pamiętaj, że zawsze masz prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego - w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – administrator nie może już przetwarzać Twoich danych do takich celów.
 4. Masz też prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

OBŁUGA ROSZCZEŃ

 1. Treść prowadzonej z Tobą korespondencji oraz informacje związane z realizacją umowy mogą podlegać archiwizacji. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś i historii zakupów (jeżeli podlegały archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami lub wykonaniu łączącej nas umowy jest nasz usprawiedliwiony interes. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”).

PLIKI COOKIES

 1. Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Cookies pozwalają nam:
 3. a) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 4. b) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi analitycznych,
 5. c) korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.
 6. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.
 7. W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 powyżej informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w serwisie.
 8. W sytuacji określonej w pkt 4 powyżej (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).
 9. Ponadto, pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Nasz serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co może się wiązać z wykorzystywaniem plików cookies lub innych podobnych technologii pochodzących od podmiotów trzecich (co oznacza, że podmioty te mogą np. zamieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu oraz uzyskiwać dostęp do informacji zbieranych przez pliki cookies). Te podmiotu trzecie to nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.
 10. Podczas Twojej pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 11. Co istotne, nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Można temu zapobiec poprzez usuwanie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zrezygnowanie z plików cookies dotyczy zazwyczaj wyłącznie konkretnej przeglądarki - oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej przez Ciebie na tym samym lub innym urządzeniu.
 12. Możesz skorzystać też z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
 13. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
3. Jakie dane przetwarzamy
 1. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych:
 2. dane klientów naszego sklepu internetowego:
 3. a) imię i nazwisko,
 4. b) firmę przedsiębiorcy,
 5. c) numer telefonu,
 6. d) adres email,
 7. e) adres zamieszkania,
 8. f) adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. g) adres, pod który mają zostać wysłane produkty,
 10. h) historia zakupów,
 11. i) w przypadku wystawienia rachunku lub faktury VAT – dane konieczne do ich wystawienia,
 12. j) dane związane z płatnościami za zamawiane przez klientów produkty,
 13. k) dane zwarte na koncie klienta (w przypadku zarejestrowanych użytkowników),
 14. l) dane związane ze złożeniem i rozpatrzeniem reklamacji.
 15. m)   dane odbiorców produktów zakupionych w sklepie internetowym lub zamówionych próbek tkanin:
 16. n) imię i nazwisko,
 17. o) firmę przedsiębiorcy,
 18. p) adres dostawy,
 19. q) adres e-mail,
 20. r) numer telefonu.
 21. s) dane abonentów newslettera:
 22. t) adres e-mail,
 23. u) informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy i kiedy e-mail z newsletterem został odczytany).
 24. v) dane osób kontaktujących się z nami:
 25. w) imię i nazwisko,
 26. x) adres e-mail,
 27. y) numer telefonu,
 28. z) inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach lub przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej.
 29. aa) dane wszystkich użytkowników serwisu:
 30. bb) adres IP,
 31. cc) data i czas serwera,
 32. dd) lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z serwisem,
 33. ee) parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
 34. ff) o przeglądanych w serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami sklepu internetowego),
 35. gg) dane o źródle, z którego użytkownik trafił do serwisu,
 36. hh) położenie geograficzne (tylko kraj),
 37. ii) preferowany język (język interfejsu urządzenia),
 38. jj) działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
 39. kk) kod URL odnośnika i jego domena,
 40. ll)     rozdzielczość ekranu urządzenia,
 41. mm)       identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.
4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
 1. W naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to między innymi:
 2. przewoźnicy lub spedytorzy - w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator może udostępniać zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu klientowi lub celem weryfikacji reklamacji złożonej przez klienta (np. jeśli roszczenia z reklamacji powiązane są z dostawą produktu),
 3. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku, gdy w sklepie internetowym istnieje możliwość dokonywania zapłaty za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – administrator może udostępniać zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez klienta,
 4. dostawcy usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej administratorowi),
 5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biura księgowe, kancelarie prawne lub firmy windykacyjne),
 6. serwisy świadczące usługi naprawy produktów oferowanych przez administratora – administrator może udostępniać dane osobowe serwisowi naprawczemu w przypadku zgłoszenia przez klienta wad lub usterek zakupionego produktu, np. w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji lub jej realizacji.
 7. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting sklepu internetowego i poczty elektronicznej).
 8. Dane osobowe klientów sklepu internetowego w wymaganym zakresie możemy ujawniać także organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).
 9. Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.
 10. W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, kiedy Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych dla tych krajów (zgodnie z art. 45 RODO), podejmujemy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, transfer danych opieramy na wyjątkach opisanych w artykule 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę. Podstawą prawną w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich jest więc – o ile nie podano inaczej – zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania danych do państwa trzeciego, co do którego nie wydano decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych bądź odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zagwarantować możliwości wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą.
5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
 1. Gdy zawierasz z nami umowę (kupując produkty w naszym sklepie internetowym) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednimi przepisami podatkowymi lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową (w zależności od tego który z tych okresów jest dłuższy).
 2. Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w serwisie) to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.
 3. Również, jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne, to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.
 4. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacją lub okres prawomocnego zakończenia sporu dotyczącego roszczeń wynikających z reklamacji.
 5. Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.
 6. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newslettera trwa do czasu wycofania przez odbiorcę zgody na subskrypcję poprzez wypisanie się z listy subskrybentów.
 7. Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.
 8. Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.
6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
 1. Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

Prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1.     cele przetwarzania;
 2.     kategorie odnośnych danych osobowych;
 3.     informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4.     w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5.     informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6.     informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7.     jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8.     informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 4. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 7. g) Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 8. h) 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 9. i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 10. j) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 11. k) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 12. l) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 13. m)   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 2. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, skontaktuj się z nami przesyłając e-mail na adres: sklep@optisofa.com. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod numerem: +48 692 437 990.

7. Skarga do organu nadzorczego
 1. Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.
 2. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje możesz uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/
 3. Jeżeli chcesz skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wejdź na odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl
8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia z nami umowy
 1. Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonywania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). W tym przypadku niepodanie przez Ciebie danych osobowych niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu wpisania się na listę subskrybentów naszego newslettera jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne, jeśli chcesz regularnie otrzymywać w formie elektronicznej informacje o naszej działalności i sklepie internetowym.
 4. Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z serwisu.
9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
 1. Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego oraz osób kontaktujących się z nami pozyskujemy wyłącznie do nich samych.
 2. Dane osobowe odbiorców produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym lub zamówionych próbek tkanin pozyskujemy wyłącznie od klientów sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych produktów lub zamówionych próbek.
 3. Dane eksploatacyjne i dane związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny (zazwyczaj nie są to jednak dane osobowe w rozumieniu przyjętym przez RODO).
10.  Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
 1. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO.
 2. Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, za pośrednictwem dedykowanych do tego celu narzędzi, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowania ofert sprzedaży do preferencji użytkownika (m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert).
 3. Pozostałe dane zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w tym dane użytkowników oraz osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

 

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie. Zapisz się do newslettera, a w pierwszej kolejności dowiesz się o nowościach i kuponach rabatowych.